Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų srityje teikame šias paslaugas:

Konsultuojame su viešųjų pirkimų procedūrų vykdymu ar dalyvavimu jose susijusiais klausimais, taip pat dėl viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimų ir kitais viešųjų pirkimų klausimais.
Atstovaujame su viešaisiais pirkimais susijusiuose ginčuose su institucijomis ir trečiaisiais asmenimis.