Įmonių steigimas ir įmonių teisė

Įmonių teisės srityje teikiame šias paslaugas:

Konsultuojame įmonių, jų filialų bei atstovybių steigimo klausimais, rengiame įmonių, jų filialų bei atstovybių steigimo dokumentus, įstatus, nuostatus, valdymo organų reglamentus, kitus įmonių vidaus dokumentus.

Konsultuojame įmonių pirkimo-pardavimo, akcijų perleidimo, įmonių restruktūrizavimo, reorganizavimo ir likvidavimo, taip pat juridinio asmens pavadinimo, buveinės, valdymo organų keitimo klausimais.

Konsultuojame įstatinio kapitalo formavimo, didinimo ir mažinimo klausimais.

Atstovaujame klientus akcininkų (dalyvių) susirinkimuose, sprendžiant ginčus tarp akcininkų, tarp bendrovės ir akcininkų, atstovaujame teismuose.