Darbo teisė

Darbo teisės srityje teikame šias paslaugas:

Konsultuojame individualių ir kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo, darbo užmokesčio, išbandymo sudarant darbo sutartį tiek darbuotojo, tiek darbdavio naudai, nustatymo, darbo sutarties pakeitimo, nutraukimo, darbuotojų perkėlimo, nuomos klausimais.

Konsultuojame darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, drausminės nuobaudos paskyrimo, ginčijimo bei kitais darbo teisės klausimais.

Rengiame darbo ir paslaugų sutartis, darbo tvarkos taisykles ir pareiginius nuostatus, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo, komercinių paslapčių neplatinimo ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias sutartis bei dokumentus.

Atstovaujame darbdavių ir darbuotojų interesams ikiteisminėse darbo ginčų institucijose ir teismuose.