Nekilnojamojo turto ir statybos teisė

Nekilnojamojo turto ir statybos teisės srityje teikame šias paslaugas:

Konsultuojame nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos ir panaudos klausimais, rengiame preliminarias ir pagrindines nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo, nuomos sutartis, sandorius, nustatančius nekilnojamojo turto daiktinius suvaržymus (hipoteka, servitutas, uzufruktas ir kt.) dokumentus.

Konsultuojame bendraturčius nekilnojamojo turto naudojimosi tvarkos nustatymo, bendros dalinės nuosavybės atidalijimo ir kitais su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais.

Rengiame projektavimo darbų, statybos rangos, statybos darbų techninės priežiūros ir kitas sutartis, atstovaujame santykiuose su valstybės ir savivaldos institucijomis, atsakingomis už leidimų nekilnojamojo turto sandoriams ir statybos veiklai išdavimą, atstovaujame registruojant nekilnojamąjį turtą ir daiktines teises viešame registre.

Atstovaujame klientus derybose, nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo, nuomos ir kitų sandorių sudarymo metu, taip pat ginčuose dėl rangos ir kitų sutarčių vykdymo.