Veiklos sritys

Advokatės Rūtos Stroputės Lipinskienės kontoroje teikiamos teisinės paslaugos
pagrindinėse teisės srityse, t.y. darbo, įmonių, šeimos, prievolių ir sutarčių,
administracinės ir kitose teisės srityse. Kontoroje taip pat teikiamos ir mediacijos
paslaugos.
Konsultuojamos verslo įmonės bei fiziniai asmenys. Teisinės paslaugos gali būti
teikiamos tiek gyvai, atvykus į kontorą, tiek ir nuotoliniu būdu.
Teisinės paslaugos apima teisines konsultacijas, dokumentų, sutarčių rengimą,
kliento atstovavimą ikiteisminiuose ginčuose ir derybose, taip pat valstybės ir
savivaldos institucijose bei teismuose.
Kviečiame detaliau susipažinti su mūsų kontoros praktikos sritimis bei teikiamomis
teisinėmis paslaugomis.