Sutarčių teisė

Sutarčių teisės srityje teikame šias paslaugas:

Rengiame pirkimo-pardavimo, mainų, dovanojimo, nuomos, panaudos, rangos, atlygintinų paslaugų, vežimo, pasaugos, paskolos, jungtinės veiklos, reikalavimo teisių perleidimo ir kitų sutarčių projektus.
Konsultuojame sutarčių sudarymo, vykdymo ir nutraukimo klausimais, analizuojame visų tipų sutartis, ruošiame teisines išvadas dėl sutarčių nuostatų atitikimo įstatymų reikalavimams.
Ruošiame ieškinius dėl sutarčių nutraukimo, ginčijimo, sąlygų pakeitimo, pripažinimo negaliojančiomis ir kt.
Atstovaujame derybose dėl sutarčių sudarymo, teismuose dėl ginčų, kilusių iš sutartinių teisinių santykių.